Δευτέρα, 3 Ιανουαρίου 2011

«ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ» ἢ «ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΣ»

Ἡ ὀρθότερη γραφή θεωρεῖται τὸ «καινούργιος» λόγῳ τῆς 

ἐτυμολογίας:
Καινούργιος< ἀρχ. καινουργὴς < καινὸν + ἔργον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου