Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΕΛΤΟΣ...

Ψηφιακὴ δέλτος κρίνω πὼς θὰ ἔπρεπε νὰ ὀνομάζουμαι τὸ ἀγγλιστὶ «tablet p.c
«Δέλτος» στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ εἶναι ἡ πινακίδα γραφῆς.

Σήμερα ὑπάρχει καὶ ἡ πνευματιστικὴ δέλτος, ἡ ὁποία εἶναι τὸ γνωστὸ «τραπεζάκι» ἢ «ποτηράκι».
Δηλαδὴ, ἡ μέθοδος ἐπίκλησης πνευμάτων μέσῳ μίας πινακίδας, ὅπου ἀναγράφονται οἱ λέξεις «ΝΑΙ» καὶ «ΟΧΙ» καθὼς καὶ γράμματα καὶ ἀριθμοί, ὥστε τὰ ἐπικαλούμενα πνεύματα νὰ κινοῦν ἕνα «ποτηράκι» συνήθως, ὡστε νὰ περάσουν τὰ μηνύματά τους στοὺς ἐπικλητές τους.

3 σχόλια:

 1. To ψηφιακή μπαίνει αντί του ηλεκτρονική για να ξεχωρίσει την παλιά περίοδο των ηλεκτρονικών που ήταν περιορισμένη στα αναλογικά, δηλαδή στα ηλεκτρονικά ισχύος όπως λέγονταν. Όμως θα έπρεπε να παραληφθεί πια αυτός ο διαχωρισμός, αφού και τα ψηφιακά είναι πια παλιά ηλεκτρονικά. Έτσι αντί για ψηφιακός δέλτος θα έπρεπε να λέγοταν ηλεκτρόδελτος, που συνδέει το πώς λειτουργεί, ηλεκτρικά, και το τι είναι, που είναι ένας δέλτος (δελτἰο)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Για νὰ ἐξηγήσω τὴν συλλογιστική μου...
  Ἡ δέλτος εἶναι ἡ πινακίδα, ὅπως ἀναγράφω.(Ἄλλο εἶναι τὸ δελτίο)
  Ψηφιακὸ σημαίνει ὅτι τὸ λειτουργικό σύστημα βασίζεται στὴν ἐπεξεργασία ἀριθμητικῶν ψηφίων ἢ εἰδικῶν σημάτων, ἐνῷ ἠλεκτρονικὸ σημαίνει αὐτὸ ποὺ ἔχει νὰ κάνει μὲ τὴν ἐπιστήμη τῆς ἠλεκτρονικῆς ποὺ μελετᾶ συστήματα ἠλεκτρικῶν καὶ μαγνητικῶν σημάτων.
  Ἀφ᾿ ὅσο γνωρίζω εἶναι ψηφιακὸ τὸ σύστημα τοῦ συγκεκριμένου, ἄρα ἡ ὀνομασία ἠλεκτρονικὴ δέλτος θὰ ἦταν κάπως ἀσύνδετη κατ᾿ οὐσίαν. Ἐπίσης τὸ «ἠλεκτροδέλτος» παραπέμπει περισσότερο σὲ ἠλεκτρισμὸ παρὰ σὲ ἠλεκτρονική.
  Βέβαια, εἶναι καὶ οἱ ὅροι ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο, ἠλεκτρονικὸ βιβλίο κ.ἀ. Ἀλλὰ αὐτοὶ μᾶλλον ὑπέστησαν ἔλξη ἀπὸ τὸν ἠλεκτρονικὸ ὑπολογιστὴ στὸν ὁποῖον ἀναφέρονται. Ὁ καιρὸς θὰ δείξῃ.
  Ἐγὼ θεωρώ καταλληλότερη τὴν ὀνομασία «ψηφιακὴ δέλτος» σὲ σχέση μὲ τὴν «ἠλεκτρονική», πάντως ὡς πρὸς τὸ πῶς λειτουργεῖ αὐτὴ ἡ συσκευή, ἀλλὰ καὶ ὡς πρὸς τὸ ὅτι εἶναι εὔχρηστη

  ΑπάντησηΔιαγραφή