Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΦΥΠΗΣ ... ;


Κάτι ἀστεῖο καὶ γρήγορο, ποὺ σκέφθηκα ἀντὶ τῶν λέξεων, ποὺ ἀφοροῦν σὲ παντὸς εἴδους φορητοὺς ὑπολογιστὲς.

Εἷναι ἀπὸ τὰ ἀρχικά: Φορητὸς ὙΠολογιστΗΣ => ΦΥΠΗΣ

Θὰ μποροῦσε νὰ ὀνομάζεται καὶ ἐπιγονάτιος ὑπολογιστὴς ἢ ἐπιγνήσιος ὀρθώτερα κατ᾿ ἀναλογία πρὸς τὸ laptop, ἀλλὰ τὸ «φορητὸς ὑπολογιστής» καταλαμβάνει καὶ τὸ πλαίσιο τῶν λοιπῶν ὑπολογιστῶν ποὺ μεταφέρονται μὲ εὐκολία καὶ δὲν εἶναι σὲ μέγεθος γιὰ νὰ τοποθετηθοῦν στὰ γόνατα.


[Ὅπως κάτι ἀντίστοιχο ἔγινε γιὰ τὸ PC μὲ τὸ H/Υ (λεκτρονικὸς πολογιστὴς)]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου