Δευτέρα, 30 Μαΐου 2011

ΕΝΔΥΜΑ ἀλλὰ ΥΠΟΔΗΜΑ

Ἡ λέξη «ΕΝΔΥΜΑ» προέρχεται ἀπὸ τὸ ἀρχαῖο «ἐνδύομαι»
[< ἐν+ δύω (ποὺ εἶναι καί μεταβατικὸ καί ἀμετάβατο, καὶ σημαίνει ἤδη «ντύνω»)]


ἐξοῦ καὶ:  γδύνω< ἐγδύω < ἐκ+δύω
                ἀποδύομαι*(=γδύνομαι)< ἀπὸ + δύομαι
               [ἀποδύομαι>ἀποδυτήρια]


ΥΠΟΔΗΜΑ< ὑπὸ + δέω (= δένω)




*Ὑπάρχει ἡ φράση «ἀποδύομαι στὸν ἀγώνα», ἤδη ἀρχαία «ἀποδύομαι εἰς παλαίστραν/γυμνάσιον» γιὰ τοὺς ἀθλητὲς ποὺ γδύνονταν καὶ ἐτοιμάζονταν γιὰ τοὺς ἀγῶνες τους.
Σήμερα ἡ φράση ἄλλαξε ἔννοιες· «ἐτοιμάζομαι γιὰ ἀγώνα, μπαίνω στὸν ἀγώνα, ἀγωνίζομαι μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις μου»
                                             



1 σχόλιο: