Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

ΨΠΔ = DVDΤὸ ξενικὸ ἀρκτικόλεξο DVD προέρχεται ἀπὸ τὶς λέξεις:
«Digital Versatile Disc» = Ψηφιακὸς Πολυμορφικὸς Δίσκος


Αὐτὸ τὸ ὄνομα εἶναι ἀπολύτως περιγραφικὸ γιὰ τὸ τί δύναται νὰ κάνῃ αὐτὸς ὁ τύπος δίσκου. Καὶ εὔκολα τὸ ξενικὸ μπορεῖ νὰ ἀντικατασταθεῖ ἀπὸ τὸ ἑλληνικό.

Ψ.Π.Δ. ἀντὶ DVD

1 σχόλιο: