Σάββατο, 28 Μαΐου 2011

On line, en ligne, en linea, ἔγγραμμος, (-η) [ἐπιγραμμικός]

Στὰ ἑλληνικὰ χρησιμοποιοῦμε τὸν ὅρο «συνδεδεμένος (-η, -ο) » ἀντὶ τοῦ ἀγγλικοῦ «ὀν λάϊν», ὅταν ἀναφερόμαστε στὴν κατάσταση λειτουργίας, ποὺ βρισκόμαστε σὲ μία διαδικτυακὴ ἐφαρμογή συνομιλίας ἢ σύνδεσης στὸ δίκτυο.
 π.χ. Ι am on-line =εἶμαι συνδεδεμένος

Ὅταν ὄμως ἀναφερόμαστε σὲ ἐφαρμογές, παιχνίδια, λειτουργίες στὶς ὁποῖες ὁ ὅρος «ὀν λάϊν» δὲν δείχνει  κατάσταση ἀλλὰ εἶναι εἶδος προσδιορισμοῦ ὡς πρὸς τὸ οὐσιαστικό, ποὺ ἐμπλέκεται μὲ τὸ δίκτυο, τότε ὁ ὅρος «συνδεδεμένος» δὲν ταιριάζει καὶ χρησιμοποιεῖται τὸ «ὀν λάϊν».Ἔτσι, ἔχει εἰσαχθεῖ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ ἀντίστοιχος πρὸς τοὺς ξένους «ἔγγραμμος» (<ἐν + γραμμή) ὅπως π.χ. στὰ γαλλικὰ χρησιμοποιεῖται καὶ ὁ ὅρος «en ligne».

Ἔτσι λέμε:

       on-line games = ἔγγραμμα παιχνίδια (ὄχι συνδεδεμένα)
       on-line chat = ἔγγραμμη συνομιλία  (ὄχι συνδεδεμένη)

Μία ἄλλη ἐκδοχὴ μετάφρασης τοῦ ξένου ὅρου εἶναι τὸ «ἐπιγραμμικός» ποὺ ἤδη χρησιμοποιεῖται ἀπὸ τὸ δημόσιο σὲ μεγάλο βαθμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου