Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010

Ὅ, ΤΙ κι ὍΤΙ !!! Ποιά ἡ διαφορά;

Τὸ «ὅ,τι» μὲ ὑποδιαστολὴ εἶναι ἀντωνυμικό καὶ σημαίνει 

ὁτιδήποτε. Ἐνῷ τὸ ἁπλὸ «ὅτι» εἶναι τὸ εἰδικὸ, ποὺ χρησιμεύει στὴν 
εἰσαγωγὴ δευτερευουσῶν προτάσεων.

*ἕνας εὔκολος τρόπος ἀναγνώρισης εἶναι ὅτι τὸ ἀντωνυμικό 

λειτουργεῖ ὡς μέρος τοῦ λόγου στὴν πρόταση (ὑποκείμενο, 

ἀντικείμενο...) σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ εἰδικό, ποὺ ἁπλὰ εὶσάγει 

πρόταση. π.χ. ὅ,τι καὶ νὰ λές, ἔχω δίκιο. (ὅ,τι ὡς ἀντικείμενο)
εἶπες ὅτι θὰ ἔρθεις. (εἰδικό)
άπ' ὅ,τι εἶδα (ἀντικείμενο)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου