Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

Ἡ τροφὴ καὶ τὸ ποτό τῶν Ἑλλήνων θεῶν...!

*(ἡ) ΑΜΒΡΟΣΙΑ=ἡ τροφὴ τῶν Ἑλλήνων θεῶν... 

*(τὸ) ΝΈΚΤΑΡ= τὸ ποτὸ τῶν Ἑλλήνων θεῶν, παρ᾿ Ὁμήρῳ τὸ νέκταρ ἦταν ἐρυθρὸ καὶ προσφερόταν ὡς οἶνος ἀπὸ τὴν Ἥβη, πινόταν δὲ συγκερασμένο μὲ νερό.


*ΑΜΒΡΟΣΙΑ< ἀν + βροτὸς (θνητὸς). [βροτὸς< μ(β)ροτὸς< μροτὸς< μορτὸς (ἐπιθ.)< (οὐσ.) μόρος(=θάνατος)]


*ΝΈΚΤΑΡ< θέμα *nek-(δηλώνει τὸν θάνατο, πρβλ. νεκρὸς, νέκυς) + -ταρ (σηματοδοτεῖ τὴν νίκη, πρβλ. σανσκριτικὰ tárati=νικῶ) [αὐτὸ ποὺ νικᾶ τὸν θάνατο, λοιπόν.]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου