Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Ἑλληνικὴ ἡ Ἱσπανία...;

Κατὰ μία ἐκδοχὴ ἡ λέξη «Ἱσπανία» ἔχει ἑλληνικὴ ῥίζα. Ἡ ἐκδοχὴ αὐτὴ λέει:

ΙΣΠΑΝΙΑ: HISPANIA (κατὰ τοὺς λατίνους) <Ηesperia [ultima]*(=τελευταία χώρα τῆς ἑσπέρας)< ἑσπερία*καθὼς πίστευαν ὅτι εἶναι ἡ χώρα τοῦ βασιλεύοντος ἡλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου