Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Οh mummy! Μάννα, μητέρα, μαμμά....!

MUMMY,MAMMA< μάμμη, μάμμα: χαϊδευτικὰ τῆς μητρὸς στὴν 

ἀρχαῖα ἑλληνικὴ, μὲ ἴδια ὀρθογραφία, ἴδια προφορὰ. Μὲ τὴν 

πάροδο τοῦ χρόνου, στὴν νέα ἑλληνικὴ μετατέθηκε ὁ τὸνος:« 

μαμμὴ» , «μαμμὰ». Οἱ δύο λέξεις διαφοροποιήθηκαν καὶ ὡς προς 

στὴν σημασία τους, στὴν πορεία τῆς γλώσσας. Ὅμως, ἐφ᾿ ὅσον 

ἀπὸ τὴν ἀρχαία ἐποχὴ οἱ λέξεις αὐτὲς γράφονται μὲ δύο μυ, πρέπει 

νὰ προσεχθῇ ἡ ὀρθογράφηση. 

Ἔτσι:  μαμμά, μαμμή 

[καὶ ἐπειδὴ ἀπὸ τὴν ἴδια ῥίζα εἶναι καὶ ἡ λέξη «μάννα» (ὡς 

προσφώνηση τῆς μητέρας) καὶ αὐτὴ πρέπει νὰ προσεχθῇ· μὲ δύο 

νυ]

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου