Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

ΣΤΗΛΗ ΡΟΖΕΤΑΣ: τὰ ἱερογλυφικὰ μεταφράζονται μέσῳ τῶν ἑλληνικῶν

 Ἡ στὴλη τῆς Ροζέτας, ἕνα αἰγυπτιακὸ εὕϱημα τῆς Πτολεμαϊκῆς πεϱιόδου, γϱαμμένο σὲ τϱεῖς γλῶσσες (ἱεϱογλυφικὴ αἰγυπτιακὴ, δημώδη αἰγυπτιακὴ καὶ ἑλληνικὴ), ἦταν ἡ αἰτία· βάσει τῆς ἑλληνικῆς ὁ γάλλος γλωσσολόγος Ζάν-Φϱανσουὰ Σαμπολλιών μπόϱεσε νὰ μεταφϱάσῃ τὴν δημώδη καὶ ἔτσι νὰ συνεχίσῃ στὴν ἀποκϱυπτογϱάφηση τῆς ἱεϱογλυφικῆς. Κλειδί στάϑηκαν ἀϱχαῖα ἑλληνικὰ ὀνόματα βασιλέων ὅπως τῆς Κλεοπάτϱας καὶ τοῦ Πτολεμαίου, τὰ ὁποῖα βϱίσκονταν μέσα σὲ ὀβὰλ σχηματισμούς. ( καϱτούς.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου