Τετάρτη, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΣ ὄχι ΠΕΡΙΠΤΕΡΙΟΥΧΟΣ

Ἡ κατάληξη «-ιοῦχος» τίθεται σὲ λέξεις τῶν ὁποίων τὸ θέμα ἔχει τὸ «-ι-». π.χ. συνταξη (σύνταξις) -> συνταξιοῦχος, πτυχίο -> πτυχιοῦχος, πρατήριο -> πρατηριοῦχος, ἀλλὰ , τάλαντο -> ταλαντοῦχος, ἄδεια -> ἀδειοῦχος, ἄριστα -> ἀριστοῦχος, ἄρα.. περίπτερο -> περιπτεροῦχος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου